BIP

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości- ROBOTYKA

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach zaprasza do złożenia oferty

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Szkołę Podstawową nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm)

na dostawę / usługę/ robotę budowlaną*

 

„Specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki  w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości – w ramach grupy ROBOTYKA dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach.”

 

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-12-13 19:52:36 Zmiana publikacji sp6
2 2021-12-13 19:52:10 Zmiana publikacji sp6
3 2021-12-07 16:51:21 Dodanie publikacji sp6


stronę wyświetlono 191 razy Artykuł wyświetlony 191 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.