BIP

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu w ramach programu Laboratoria Przyszłości- ROBOTYKA

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

Szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach zaprasza do złożenia oferty

zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych przez Szkołę Podstawową nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm)

na dostawę / usługę/ robotę budowlaną*

 

„Specjalistycznych urządzeń i narzędzi, materiałów edukacyjnych oraz oprogramowania, w tym z zakresu robotyki i mikroelektroniki  w ramach programu rządowego Laboratoria Przyszłości – w ramach grupy ROBOTYKA dla Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. K. Palicy w Tychach.”

 

Dokumentacja

załącznik ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

załącznik SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

załącznik FORMULARZ OFERTY

załącznik FORMULARZ CENOWO-OFERTOWY

załącznik WZÓR UMOWY

załącznik INFORMACJA Z OTWARCIA

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2021-12-13 19:52:36 Zmiana publikacji sp6
2 2021-12-13 19:52:10 Zmiana publikacji sp6
3 2021-12-07 16:51:21 Dodanie publikacji sp6


stronę wyświetlono 46 razy Artykuł wyświetlony 46 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.