BIP

Zamówienia publiczne

Dyrektor Szkoły Szkoły Podstaowej nr 6 im. ks. Karola Palicy ogłasza zamówienie, ktorego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na "Dostawa oleju opałowego do Szkoły podstawowej nr 6 im. ks. Karola Palicy w tychach na rok 2019 ".

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-01-21 14:38:09 Zmiana publikacji Agnieszka Jonderko
2 2019-01-21 14:36:40 Zmiana publikacji Agnieszka Jonderko
3 2019-01-21 14:36:12 Zmiana publikacji Agnieszka Jonderko


stronę wyświetlono 1704 razy Artykuł wyświetlony 1704 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.