BIP

Zamówienia publiczne

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Karola Palicy ogłasza zamówienie , którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na   "Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej nr 6 im. ks. Karola Palicy w Tychach na rok  2018.

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2017-11-27 10:56:34 Zmiana publikacji Ilona Białoń
2 2017-11-27 10:53:24 Zmiana publikacji Ilona Białoń
3 2017-11-27 10:52:17 Zmiana publikacji Ilona Białoń


stronę wyświetlono 297 razy Artykuł wyświetlony 297 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.